Srbija

Zdravstveni samit 8. maja u Beogradu

Predstavnici zdravstvenog sistema u Srbiji i ugledni stručnjaci iz međunarodnih i evropskih institucija, po drugi put će se okupiti na Zdravstvenom samitu u Beogradu, koji će biti održan 8. maja u hotelu Metropol. Konferencija će biti posvećena strategiji za unapređenje zdravstvenog sistema u Srbiji

Cilj ovogodišnjeg skupa je razmatranje strategije daljeg razvoja onkologije u Srbiji, kao i modaliteta integracije privatnog zdravstvenog sektora u jedinstveni zdravstveni sistem, važnost inovativne terapije za podizanje efikasnosti lečenja pacijenata, kao i formiranje registara pacijenata kao važnog segmenta racionalizacije resursa u zdravstvu.  

Samit će biti realizovan u formi nekoliko panel diskusija kako bi se podstakao produktivni dijalog svih ključnih struktura zdravstvenog sistema. Biće to prilika za razmenu iskustava sa predstavnicima zemalja koje imaju visok nivo kvaliteta zdravstvene zaštite, kao i za praćenje realizacije mera usmerenih na unapređenje zdravstvenog sistema u Srbiji.

Organizator Drugog zdravstvenog samita je kompanija TGI Group Internationa, a održava se pod pokroviteljstvom Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije i Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA.