Srbija

Završeno najveće istraživanje holesterola


Završeno najveće istraživanje posvećeno holesterolu 

Američka Asocijacija za bolesti srca je na svom godišnjem skupu objavila rezultate jednog od najvećih istraživanja u vezi sa holestereolom u SAD, kojim je obuhvaćeno 10.100 pacijeneta koji koriste statine, lekove koji služe sa smanjenje nivoa holesterola u krvi. 

Istraživanje je vođeno pod nazivom USAGE (Understanding Statin use in America and Gaps in Education) i bilo je to prvo ispitivanje tog tipa, sa ciljem da se otkriju razlozi zbog kojih pacijenti mahom prestaju da piju statine posle nekog vremena. Kao jedan od najčešćih razloga, kako je pokazalo istraživanje, pacijenti su istakli to da nisu shvatali ozbiljnost svoje bolesti. Povišen holesterol je, međutim, jedan od glavnih faktora rizika za srčana oboljenja i na prvom je mestu kao uzrok smrtnosti u SAD.      

USAGE istraživanje ispitalo je ponašanje pacijenata prema terapiji i posvetilo veliku pažnju edukaciji u vezi sa neophodnom izmenom načina života koja prati lečenje, kao i sa potencijalnim intreakcijama lekova. Rezultati su pokazali da je 62 odsto pacijenata prekinulo uzimanje statina zbog neželjenih reakcija koje su pratile terapiju, njih 17 odsto navelo je da je cena glavni razlog prekida tretmana, a 12 odsto da su prestali da uzimaju statine zbog toga što nisu bili dovoljno efikasni. 

Čak 81 odsto ispitanika zadovoljno je načinom na koji im je lekar objasnio način lečenja, ali istraživači smatraju da je u dijalogu između pacijenata i lekara ipak potrebno poboljšanje. 

Rezultati su pokazali i da pacijenti ne posvećuju dovoljno pažje ovom oboljenju i da slabo pamte nivo holesterola, jer je više njih (64 odsto) pre moglo da se seti svog broja pantalona iz srednje škole, nego što su znali koliki im je bio nivo holesterola kada su poslednji put merili. Pokazalo se i da je oko 38 odsto ispitanika zabrinuto zbog moguće interakcije lekova koje koriste, jer većina njih pije po tri i više različitih medikamenata. Od onih koji su zabrinuti, 42 odsto nije o tome pričalo sa svojim lekarom, jer se oslanjanju na to da će ih farmaceut upozoriti ukoliko postoji opasnost od neke interakcije. 

Doktori u Americi godišnje izdaju više od 200 miliona recepata sa lekovima za snižavanje holesterola, ali postoji očigledan problem sa održavanjem terapije, s obzirom na to da oko 75 odsto pacijeneta prestane da uzima statine čak i pre isteka jedne godine. To dovodi do povećanja broja smrtnih slučajeva izazvanih kardiovaskularnim bolestima i doprinosi povećanju troškova za lečenje bolesti srca, koji bi u Americi mogli da dostignu 818 milijardi dolara do 2030. godine.

Leave a Comment