Svet

Zamena gena kod ljudi

 

Kineski naučnici će do kraja ovog meseca prvi na svetu na ljudima sprovesti medicinsko istraživanje koje podrazumeva promenu gena Crispr-Cas9 metodom. Reč je o jednostavnom i efikasnom načinu da se ukloni i zameni deo genetskog materijala. Ova metoda se razvija još od 2012. godine. Naime, naučnici će u ekstrahovanim ćelijama pacijenata zameniti gen za kodiranje proteina PD-1, koji služi za regulaciju  imunog sistema, ali koji ćelije raka koriste da se sakriju od imunog sistema. Izmenjene T ćelije ubrizgaće nazad u telo pacijenta u nadi da će ih izbacivanjem proteina PD-1 naterati da direktno napadnu ćelije raka. Nova terapija će trajati od osam nedelja do tri meseca, a istraživanje više od godinu dana.