Srbija

Zakon o zdravstvenom osiguranju uskoro pred poslanicima

Jedan od prvih Zakona koje bi trebalo da usvoji nova Vlada jeste Zakon o zdravstvenom osiguranju. Predlog bi pred poslanicima mogao da se nađe na jesen kako bi primena mogla da počne od 2017. Nacrt Zakona o zdravstvenom osiguranju donosi niz novina. Na prvom mestu je bolovanje u trajanju od 60 dana.

Izabrani lekar ubuduće će moći da otvori dvostruko duže bolovanje – od 60 dana, osim u izuzetnim slučajevima, propisanim zakonom. Roditelje dece bolesne od raka, teškog oštećenja moždanih struktura i drugih teških oboljenja. Oni će imati pravo na bolovanje tokom kompletnog lečenja deteta do njegove 18 godine i primaće 100 odsto zarade. Definisan je i paket zdravstvenih usluga ili broj i vrste pregleda, analiza i intervencija. Regulisano je i uvođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje bi pokrilo usluge koje nisu u obaveznom zdravstvenom paketu. Novina je i da će žene kojima je zbog karcinoma uklonjena jedna ili obe dojke, ubuduće rekonstrukciju ili korekciju dojki dobiti o trošku države.

Uvode se i sankcije za neopravdano neodazivanje na skrining preglede. Dakle, neodgovorni koji se ne odazovu ni na treći poziv u jednom ciklusu, a ne opravdaju izostanak, gube kasnije pravo na lečenje te bolesti o teretu države. Ali, samo u slučaju da obole do sledećeg ciklusa pozivanja. Predloženo je da Republički fond za zdravstveno osiguranje plaća troškove hitne medicinske pomoći pružene u inostranstvu u slučaju da pacijent pre odlaska na put nije nabavio potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite. Troškove plaća Fond,a onda ih refundira od osiguranog lica. Predviđeno je i upućivanje u inostranstvo radi dijagnostike, a ne samo radi lečenja. To je u skladu sa Zojinim zakonom, koji je usvojen pre nešto više od godinu dana. Ubuduće, plaćanja participacije biće oslobođeni i davaoci organa, ćelija i tkiva, kao i pripadnici naročito osetljive populacije – stari, deca, žene, trudnice, porodilje, Romi. Čak i bez overene knjižice, predlog je da se oboleli prime na palijativno lečenje, kao i na preglede koji su predviđeni nacionalnim skrining programima (rano otkrivanje raka dojke, debelog creva ili raka grlića materice).

Sve ovo naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije na jesen, a nadležni se nadaju da će zakon biti usvojen do kraja godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: RTS