Srbija

VMA dobija hitnu pomoć

 

Vojnomedicinska akademija će dobiti svojevrstan savremeni centar hitne pomoći gde će pacijenti moći na jednom mestu da budu kompletno pregledani, dobiju dijagnozu i budu zadržani na lečenju, najavio je zastupnik načelnika VMA, Miroslav Vukosavljević. Za adaptaciju Centra za hitnu pomoć Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu već je odvojeno sto miliona dinara. Centru za hitnu pomoć nedostaju prostor, čekaonice, dijagnostički uređaji.

 – Preuzeli smo niz koraka. Prvi je adaptacija prostora i nabavka uređaja. Za rekonstrukciju nam je Ministarstvo odbrane dalo novac, kao i za nabavku opreme. Dakle, VMA će dobiti svojevrstan savremeni Centar hitne pomoći s kompletnim dijagnostičkim centrom, sa skenerom, rendgen-dijagnostikom, ultrazvukom. Pacijent će na jednom mestu moći da bude kompletno pregledan, da dobije dijagnozu i da se zadrži na operaciji i bolničkom lečenju. Neće morati, kao sada, da se vozi od jedne do druge dijagnositke u različitim delovima zgrade da bi dobio neophodne analize – kaže Vukosavljević.

 Prema njegovim rečima, renoviranje ustanove počeće od poslednjeg sprata, odnosno od etaže jedan nivo ispod zemlje. U planu je da se obnovi cela zgrada, po sistemu sprat po sprat, jer nije temeljno obnavljana od 1981. godine, kada je useljena.