Srbija

VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim ucešcem

VII Kongres farmaceuta Srbije sa medunarodnim ucešcem

U organizaciji Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, a u saradnji sa Unverzitetom u Beogradu – Farmaceutskim fakultetom u Beogradu će se od 10. do 14. oktobra 2018. godine održati VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim ucešcem.

Kongres farmaceuta Srbije, sada vec tradicionalno, predstavlja priliku da se na istom mestu okupe farmaceuti i drugi strucnjaci koji se bave razlicitim oblastima farmaceutske nauke i prakse, kako u zemlji, tako i širem regionu. Želja nam je da u okviru predstojeceg Kongresa zajedno potražimo odgovore na pitanja kako vidimo buducnost farmacije i kako da se, kao profesija i kao pojedinci, pripremimo za izazove koji nam predstoje.

Program Kongresa obuhvatice aktuelne i zanimljive teme sa ciljem da predstavljeni rezultati naucnih istraživanja istaknutih predavaca iz zemlje i inostranstva doprinesu kontinuiranom unapredenju profesionalne prakse, zdravlja i opšte dobrobiti pacijenata.

Kongres, kao i predkongresni simpozijumi “Implementacija smernica za razvoj bolnicke farmacije” i “Medicinska sredstva u Srbiji – aktuelna situacija i perspektive” akreditovani su od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije. Mesto održavanja kongresa je Crowne Plaza Hotel u Beogradu.

Leave a Comment