Srbija

Veštački kuk traje i do dve decenije

 

Ugradnja veštačkog kuka, artroplastika, jedna je od najefektnijih operacija u ortopedskoj hirurgiji i proglašena je za operaciju 20. veka. Poslednjih nekoliko godina nove hirurške tehnike i implanti omogućili su da veštački kuk traje 20 godina, što pre samo dve decenije nije bio slučaj.

– Funkcija veštačkog kuka toliko je sada približna funkciji biološkog zgloba da pacijenti posle ugradnje mogu čak i da se bave sportom. Veštački zglob, međutim, ne treba olako preporučivati, naročito nekome ko je veoma mlad. Nije isto ugraditi veštački zglob nekome ko ima 70 godina i čija je životna aktivnost mala, ili nekome ko ima 17 godina – kaže profesor dr Zoran Baščarević, ortopedski hirurg i direktor Instituta Banjica. 

Kako je istakao Baščarević dužina trajanja kuka  ne zavisi samo od protoka vremena, nego i od toga koliko neko “koristi” implantat. Kada se kuk ugradi kod mladog čoveka koji se više kreće, nekad se čak i sportom bavi, onda se taj zglob više troši, i očekivano traje kraće.