Aktuelnosti

Vakcinacija dece


Vakcinacija dece sprovodi se radi sprečavanja širenja i suzbijanja infektivnih bolesti. Ona je potrebna da bi organizam deteta stekao imunitet na neke od težih zaraznih bolesti. Vakcina podstiče organizam da stvara antitela koja će ubuduće štititi dete od bolesti.

Osnovni cilj imunizacije jeste sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti. Kao preventivna mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, imunizacija procvat doživljava početkom 20. veka.

Pre pronalaska vakcine, bolesti kao što su dečja paraliza, difterija, tetanus, tuberkuloza ili veliki kašalj, bile su smrtonosne. Iako postoje deca koja su preživela neke od tih bolesti, njihov organizam nije bio dovoljno jak za odbranu i često se dešavalo da se ponovo razbole. Bolesti koje su bile smrtonosne sada su skoro potpuno iskorenjene zahvaljujući imunizaciji.

Svaka zemlja ima svoj program obaveznih vakcinacija i veoma je bitno pridržavati ga se, pa je tako vakcinacija dece regulisana i u Srbiji.

Vakcinacija se sprovodi radi sprečavanja širenja i suzbijanja infektivnih bolesti. Ona je potrebna da bi organizam deteta stekao imunitet na neke od težih zaraznih bolesti, a vakcina podstiče organizam da stvara antitela koja će ubuduće štititi dete od bolesti.

U zavisnosti od tipa vakcine, vakcinacija se može izvršiti ubrizgavanjem ili oralnim putem. Postoje vakcine koje se daju samo jednom za ceo život, neke je potrebno dati više puta u toku prve godine života, dok je za neke potrebna revakcinacija do 18. godine. Veoma je bitno da dete ne propusti nijednu vakcinu ili revakcinaciju, jer će celokupna vakcinacija izgubiti značaj, pa je potrebno ponoviti ceo ciklus.

Iako vakcine deluju tako što jačaju detetovu odbranu od bolesti, mnogi roditelji strahuju da će vakcina ugroziti njegov imuni sistem. Međutim, ako se dete razboli pre nego što je vakcinisano, za imunizaciju je tada kasno. Roditeljima se savetuje da obavezno prilikom vakcinacije provere da li je data vakcina zavedena u karton (datum i tip vakcine), kao i da pitaju lekara kada je sledeća vakcinacija deteta.

Prva vakcina je BCG, protiv bacila tuberkuloze, i daje se u porodilištu. Dete koje je nije primilo, treba da je primi do navršenih 12 meseci, dok se revakcinacija obavlja u 10. godini.

Vakcina Pentaxim ne spada u obavezne, ali se sve više roditelja odlučuje za nju. Ona sadrži pet obaveznih vakcina i daje se oko drugog meseca i tako tri meseca zaredom, a revakcinacija se vrši posle prve godine. Uz nju se može dati i vakcina protiv hepatitisa B, jer dobro idu zajedno i tako se izbegava višestruko bockanje beba.

Izuzetno je korisna i vakcina Prevnar, koja se koristi protiv streptokoka. Ona sadrži oslabljene sojeve streptokoke, odnosno sedam podtipova bakterija koje kod beba mogu da izazovu veoma teške bolesti kao što su meningitis, zapaljenje pluća, sepsa. Ako se jave u prve dve godine bebinog života, te bolesti mogu biti fatalne. Preporučuje se da se ova vakcina da bebama od šest meseci, i to u četiri doze.

Vakcina se preporučuje i deci starijoj od dve godine ukoliko boluju od određene bolesti (šećerna bolest, određene anomalije, hronična upala pluća). Ova vakcina je odobrena za decu do devete godine, mada se smatra da ih posle navršene pete godine nema smisla vakcinisati tom vakcinom zato što zdrava deca te dobi veoma retko obolevaju od bolesti prouzrokovane pneumokokom.

Roditelji takođe strahuju i od reakcija organizma njihovog deteta posle davanja vakcine. Ozbiljne posledice veoma su retke. Reakcije kao što su crvenilo i bol na mestu uboda, otok, povišena temperatura, plač i razdražljivost smatraju se potpuno normalnim. Uglavnom se roditeljima savetuje stavljanje hladnog obloga na mesto uboda, praćenje telesne temperature i davanje detetu veće količine tečnosti. Dojenje je naročito korisno. Bezbedno je imunizovati dete koje pati od lakše bolesti. U slučaju povišene temperature, iznad 38,5 ºC, ili neke akutne bolesti, vakcina se daje sedam do 10 dana od oporavka.

Vakcine se daju isključivo u domovima zdravlja nakon provere zdravstvenog stanja i postojanja privremenih ili trajnih kontraindikacija.