Svet

Vakcina protiv HIV-a


Kanadski naučnici sa Univerzita Zapadni Ontario, kreatori eksperimentalne vakcine protiv HIV-a za koju su dokazali da pokreće jak imuni odgovor kod laboratorijskih životinja, dobili su odobrenje američke Agencije za hranu i lekove (FDA) da započnu klinička ispitivanja bezbednosti te vakcine i na ljudima.
 

Prva faza ispitivanja počeće u januaru, a u nju će biti uključeno 40 dobrovoljaca koji su već zaraženi virusom HIV-a. Ukoliko početna faza bude uspešno završena, sa kliničkim ispitivanjem nastaviće se sve dok se ne utvrdi da li SAV001 vakcina može da se smatra efikasnim sredstvom prevencije u borbi protiv HIV virusa.

U prethodnim pokušajima da se napravi vakcina protiv HIV-a korišćeni su samo određeni geni ili proteini iz samog virusa, dok SAV001 vakcina koristi ceo HIV virus, koji je genetskim inžinjeringom modifikovan tako da spreči dalje širenje zaraze. Vakcina je dizajnirana tako da podstakne T-ćelije u organizmu da unište sve ćelije koje bi mogle da budu zaražene HIV-om. Rezultati toksikoloških testova i dosadašnjih ispitivanja ove vakcine pokazuju da je efikasna kod životinja i da nema neželjenih i suprotnih efekata.