Veledrogerije

Uskoro otpuštanja u Farmalogistu

 

Jedan od najvećih problema sa kojima se suočava zdravstveni sektor svakako je preveliki broj zaposlenih. Kako je najavio Miomir Nikolić direktor Farmalogista, ovu kompaniju uskoro očekuje smanjenje broja radnika.

-Mi smo se svi preračunali koliko nam zaposlenih treba. U narednom periodu ćemo drastično  smanjiti broj radnika. U Farmalogisti i Farmanei imamo preko 900 zaposlenih što znači da broj radnika mora biti smanjen za 100 – istakao je Nikolić na sastanku predsedništva Grupacije apoteka i predsedništva Grupacije veledrogerija održanom danas u Privrednoj komori Srbije.

Takođe je dodao da sve to nije lako i da će se taj postupak uraditi u skladu sa ugovorom o radu i ostalim relevatnim pravnim aktima.

Leave a Comment