Farmaceutska industrija

Uskoro još inovativnih lekova

inovativni lekovi

Bojan Trkulja
direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA

 

Posle pet godina čekanja inovativni lekovi su početkom februara došli do pacijenata. Prvo su stigla 23 leka, od kojih su čak 22 namenjena za bolničko lečenje, a nedavno je pacijentima omogućen još jedan lek o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). S dr Bojanom Trkuljom, direktorom Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA, razgovarali smo o daljoj dinamici stavljanja inovativnih lekova na pozitivnu listu RFZO-a i modelima ugovora koji bi omogućili još više lekova obolelima…

 

Do sada su 24 leka stavljena na listu. Kako je tekao postupak stavljanja lekova na pozitivnu listu RFZO-a?

– Poslednji, 24. lek, nedavno je stigao. Procedura je takva da republičke stručne komisije koje su organizovane za svaku pojedinačnu oblast daju svoje preporuke Centralnoj stručnoj komisiji za lekove, a potom ona na osnovu tih preporuka donosi konačno rešenje za prioritetne oblasti. Iz tih oblasti izdvojena su 24 leka, za 23 odmah je sklopljen dogovor, dok se sa 24. lekom malo kasnilo.

Kakva će biti dalja dinamika stavljanja inovativnih lekova na listu RFZO-a?

– Koliko znam iz razgovora koji smo vodili sa RFZO-om, oni planiraju isti sistem. Dakle, da se u 2017. godini odrede prioritetne oblasti, a onda da se u skladu s raspoloživim novcem uvode novi lekovi. Ono što se još čeka jesu rezultati rada komisije koja se bavila strategijom zdravstvenog osiguranja unutar Ministarstva zdravlja i koja bi takođe trebalo da dâ preporuke kako ubrzati dovođenje inovativnih lekova na pozitivnu listu. Mi očekujemo da se u poslednjem kvartalu 2017. još inovativnih lekova nađe na pozitivnoj listi budući da je i ove godine u budžetu izdvojeno oko 1,1 milijardu dinara za inovativne lekove.

Da li su posebni ugovori dobro rešenje za više inovativnih lekova ili mislite da treba da postoji neki drugi model?

– Posebni ugovori ne mogu da budu jedino rešenje. Svakako su jedna od mera i uz skromno investiranje od oko osam miliona evra omogućili su da se pacijentima na raspolaganje stavi znatan broj inovativnih lekova. Mislim da bi trebalo nastaviti potpisivanje posebnih ugovora, pri čemu moramo da se potrudimo da ih prilagodimo specifičnostima našeg tržišta. Tu, pre svega, mislim na centralizovane javne nabavke, ali i specifičnosti određenih bolesti ili lekova. U nekim slučajevima kada je moguće meriti ishod terapije, može da se ide i na proširenje modela, poput plaćanja za ishod, gde Fond pokriva troškove lečenja onih pacijenata koji su postigli željeni cilj terapije, dok kod onih koji to nisu troškove pokriva farmaceutska kuća čiji je to lek. Postoje i drugi modeli koji se mogu koristiti. Mi trenutno imamo na raspolaganju samo dva. Ja sam vrlo zadovoljan jer sam u razgovorima s Ministarstvom zdravlja i s RFZO-om zaključio da i oni prepoznaju potrebu da tu budemo dodatno fleksibilni.

Da li znate za koje će bolesti biti namenjeni inovativni lekovi koji će se ove godine naći na pozitivnoj listi?

– Ne, to je stvar struke i tako treba da ostane. Nama je u poluzvaničnim razgovorima rečeno da se očekuje da će se posmatrati i neke druge oblasti osim onih koje su prošle godine bile proglašene za prioritet.PN