Farmaceutska industrija

Ujedinjenje Bayera i Monsanta na ispitu

Čak 30 komisija za zaštitu konkurencija treba da ispita da li se kupovinom američke firme Monsanto od strane nemačkog Bayer-a stvara nedopustiv monopol na tržištu ili ne. U slučaju da njihov odgovor bude ne, do realizacije spajanja dve firme moglo bi da dodje krajem 2017. godine. U slučaju da odgovor tih komisija bude da, do spajanja dve firme neće doći i Bayer će Monsantu platiti obeštećenje od 2 milijarde dolara. Dogovoreno je da Bayer Monsanto plati 66 milijardi dolara. Kupovina je sporna jer je Monsanto zbog pesticida Glyposat i genetski modifikovanog semena na lošem glasu.