Srbija

U susret obeležavanju Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke obeležava se 20. marta, sa ciljem da se skrene pažnja na rasprostranjenost ove bolesti i podigne svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti.

Rak dojke je trenutno vodeća maligna bolest kod žena širom sveta. Statistički podaci govore da u svetu svake godine od raka dojke oboli oko 1,6 miliona žena, a oko 522.000 žena izgubi trku sa ovom bolešću. Prema poslednjim zvaničnim podacima iz 2012. godine, kako se navodi u saopštenju Instituta za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut, u Srbiji je registrovano 4.417 obolelih žena od karcinoma dojke što čini 25,5 odsto žena obolelih od svih karcinoma, a 1.663 žena izgubilo je život, što čini 18,2 odsto. Kada je reč o starosnoj dobi, od ukupnog broja novoobolelih žena u svetu između 20 i 30 odsto žena mlađe je od 50 godina, a oko 33 odsto žena starosti su od 50 do 64 godine.

Prema zvaničnim podacima, broj obolelih žena prema broju stanovnika u našoj zemlji sličan je broju u drugim zemljama u okruženju. Prema broju umrlih žena, nažalost, naša zemlja zauzima drugo mesto u Evropi, a kao razlog najčešće se pominje kasno otkrivanje karcinoma dojke.

Naime, rak dojke najčešće se otkrije kada je njegova veličina preko 2 cm, a preporuka je da se rak dojke otkrije u ranoj fazi kada su promene još neopipljive ili kada je veličina tumora manja od 1 cm. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi, uz adekvatnu dijagnostiku i lečenje, šanse za izlečenje i produžetak života su mnogo veće nego u slučajevima kada se ova bolest otkrije u kasnoj fazi. 

Analize statističkih podataka govore da između osam i dvanaest procenata žena ima rizik da oboli od karcinoma dojke. Pojedina epidemiološka istraživanja pokazuju da sa povećanjem životnog standarda raste i mogućnost oboljevanja od raka dojke.

Još ne postoji dovoljno znanja o uzrocima nastanka raka dojke. Smatra se da brojni faktori deluju udruženo, a najčešće se kao uzroci nastanka navode nasledne predispozicije, rana prva menstruacija, kasna menopauza, nerađanje dece ili rađanje dece u kasnijoj životnoj dobi, nedojenje dece, hormonska terapija, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, gojaznost, konzumiranje alkohola, duvana i drugo.

Najpouzdaniji način za rano otkrivanje raka dojke jeste skrining, a preporučuje se sprovođenje organizovanog nacionalnog skrining programa kod žena starosti od 50 do 69 godina. Metod organizovanog skrininga jeste skrining mamografom. Ciklus skrininga se ponavlja na svake dve godine i teži se obuhvatu ciljne populacije od 75 odsto žena. 

Ukoliko se organizovani skrining sprovodi prema utvrđenoj metodologiji, prema podacima zemalja koje se već dugo sprovodi organizovani skrining, smrtnost žena se smanjuje za oko 35 odsto i produžava se životni vek, kao i kvalitet života žena kod kojih je karcinom dojke u okviru skrininga otkriven u ranoj fazi.

Skrining se u Srbiji trenutno sprovodi u 50 opština, radom stacionarnih i mobilnih mamografa, i u tim opštinama svaka treća žena starosti od 50 do 69 godina života je pozvana na mamografski pregled. Do sada je otkriveno 290 karcinoma u ranoj fazi kod žena koje nisu imale nikakvih simptoma. U mestima gde se ne sprovodi organizovani skrining, sprovode se preventivni pregledi za sve žene koje se same jave lekaru.

U sklopu kampanje povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke biće organizovan veliki broj aktivnosti, poput stručnih predavanja i tribina. U domovima zdravlja i bolnicama, ginekolozi i stručnjaci iz oblasti javnog zdravlja organizovaće predavanja i razgovore u kojima će ženama objasniti važnost preventivnih pregleda. Osim toga, stručnjaci ističu da svaka žena treba da brine o sopstvenom zdravlju i da bi trebalo redovno da sprovodi samopregled dojki.