Farmaceutska industrija

U četvrtak se otvara ponuda za Galeniku

galenika

Komisija za sprovođenje postupka prodaje kapitala Galenika AD Beograd donela je Odluku kojom predlaže Ministarstvu privrede da odobri dalje učešće u postupku kompaniji Aelius Luxemburg i odbaci prijavu Amicus SRB doo Beograd.

Kako se dodaje, otvaranje finansijske ponude kompanije Aelius Luxemburg predviđeno je za četvrtak, 26. oktobra 2017. godine.

-Komisija je donela odluku nakon što je pregledala dopunjenu dokumentaciju i konstatovala da ponuđač Aelius Luxemburg (povezano lice Kompanije EMS S/A Brazil) ispunjava kvalifikacione uslove u skladu sa Javnim pozivom, dok ponuđač Amicus SRB doo Beograd (povezano lice Investicionog fonda HBM Švajcarska) nije dostavio traženu dokumentaciju – navedeno je u saopštenju.

Da podsetimo, procenjena vrednost kapitala Galenike koji se nudi na prodaju je negativna i iznosi minus 152 miliona evra. Učesnici konkursa za otkup dokumentacije treba da plate 250.000 dinara. U obzir dolaze samo investitori iz farmaceutske industrije sa godišnjim prihodom većim od 300 miliona evra