Srbija

Tribina Bioetičkog društva Srbije 21. marta

Tribina Bioetičkog društva Srbije biće održana 21. marta, sa početkom u 19 časova, u tribinskoj sali Doma omladine Beograda. Tema ovog skupa biće Uticaj tehnološkog razvoja medicine na komunikaciju lekar-pacijent.

Organizator tribine je prof. dr Sofija Mićić Kandijaš, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Učesnici tribine biće doc. dr Sandra Radenović sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Gordana Vekarić, profesor engleskog jezika na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, dr Aleksandar Ristić, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, i Aleksandra Zdravković, student 4. godine Medicinskog fakulteta u Beogradu.