Ostale Teme

Starost u domu

 

Medicinske usluge centra

U domu Bežanijska kosa radi šest lekara opšte prakse i tri lekara specijaliste: internista, psihijatar i fizijatar. Lekari rade svakim danom osim nedeljom, i to radnim danima i pre i posle podne, a subotom samo pre podne. 

– Van radnog vremena našeg lekara poziva se služba hitne pomoći koja po potrebi dolazi u dom na intervenciju, transportuje korisnika u bolnicu ili daje savet preko telefona – kaže Pleskonjićeva.

Posle smeštaja u dom, korisnici u zavisnoj i poluzavisnoj kategoriji prebacuju svoj zdravstveni karton u dom i biraju svog lekara u domu, dok korisnici u nezavisnoj kategoriji imaju mogućnost da zadrže izabranog lekara u domu zdravlja ili da se odluče za lekara u domu.

Budući da u domu Bežanijska kosa nema apoteke, lekove nabavljaju sami korisnici ili njihovi srodnici, a za korisnike u zavisnoj i poluzavisnoj kategoriji koji nemaju srodnike, lekove podiže osoblje doma. U domu se nadaju da će uskoro sklopiti ugovor s Apotekarskom ustanovom Beograd i dobiti apoteku u domu. 

– Osim lečenja, zdravstvene nege i rehabilitacije, korisnicima u zavisnoj i poluzavisnoj kategoriji, a u hitnim slučajevima i onima u nezavisnoj, obezbeđen je transport na specijalističke preglede i smeštaj u bolnicu domskim sanitetom radnim danima do 15 časova – dodaje Pleskonjićeva.

Ostale usluge Gerontološkog centra

Osim medicinskih usluga, za korisnike Gerontološkog centra Bežanijska kosa organizovan je i raznovrstan program. Postoji bioskopska sala u kojoj se puštaju dokumentarni i igrani filmovi, a mogu se održavati i predstave, na svakom odeljenju je trpezarija, dnevni boravak s televizorom, postoji i sala za bilijar, kao i kapela u koju praznicima dolazi sveštenik. 

– Korisnici aktivno učestvuju u organizaciji svog života u domu, imaju svoju skupštinu, komisiju za ishranu, za zdravstvena i socijalna pitanja, daju razne predloge, pohvale ili žalbe, predlažu šta bi trebalo nabaviti od opreme, a mi usklađujemo njihove želje s mogućnostima – objašnjava Pleskonjićeva. 

Posete su dozvoljene svakog dana od 10 do 22 sata, kućni red za korisnike je do 22 sata, a i preporuka je da se jave pre nego što izađu. Kretanje je slobodno, mogu da odsustvuju koliko god žele, sve je stvar dogovora. 

Inače, najviše je korisnika koji imaju između 70 i 80 godina, nešto manje između 80 i 90, a najstarija korisnica ove godine puni 100 godina.

Osoblje Doma Bežanijska kosa

Dom Bežanijska kosa ima 240 zaposlenih. Zdravstveno osoblje čini devet lekara, 40 medicinskih sestara, viša medicinska sestra,  viši sanitarni tehničar, šest fizioterapeuta, 64 negovateljice i vozač saniteta. U popodnevnoj smeni jedna sestra i dve negovateljice rade na odeljenju sa 50 korisnika, dok u noćnoj smeni isti broj osoblja pokriva dva odeljenja, odnosno sto korisnika. Neznatno veći broj osoblja je u prvoj smeni zbog jutarnje toalete i kupanja korisnika, kao i pregleda lekara koji se uglavnom obavljaju pre podne.

Kao i u većini zdravstvenih i socijalnih ustanova u Srbiji, i u Domu Bežanijska kosa ima mnogo posla i mnogo problema. Teško je održati kvalitet usluga s takvim brojem zaposlenih. Sve teža kategorija korisnika koji se smeštaju u dom i stalno povećavanje broja usluga dovodi do toga da se sve više oseća nedostatak osoblja u radu. 

– Rad u domovima za stare u Srbiji nije vrednovan na pravi način. U većini zemalja EU medicinske sestre u domovima za stare imaju znatno veće plate od sestara koje rade u bolnicama. Kod nas se, čak i od zdravstvenih radnika iz drugih ustanova, vrlo često čuje da medicinske sestre i lekari u domovima za stare ništa ne rade. To je zbog toga što nisu upućeni u problematiku starih i kompleksnost u integralnom zadovoljavanju njihovih potreba. Naglasak na individualnom pristupu i tretmanu, pridružena zdravstvena i socijalna problematika i često susretanje sa smrću, samo su neki od problema zdravstvenih radnika u domovima za stare. Raste broj korisnika koji dolaze onda kad im je zdravstveno stanje dosta teško i potreban nam je veći broj negovateljica – zaključuje Pleskonjićeva.