Ostale Teme

Starost u domu

 

 Kategorije korisnika

Korisnici Doma Bežanijska kosa, na osnovu zdravstvenog stanja, funkcionalnih sposobnosti i odlika zdravstvenog ponašanja, dele se u tri kategorije: nezavisnu, poluzavisnu i zavisnu. Sve kategorije dobijaju usluge stanovanja, ishrane, održavanja higijene prostora, pranja ličnog i posteljnog rublja, tehničke podrške, zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou, rekreativne i radno-okupacione aktivnosti, psihološku podršku, usluge stručnog socijalnog rada. 

1. Nezavisna kategorija

U nezavisnu kategoriju smešteni su oni korisnici koji veći broj svakodnevnih životnih aktivnosti obavljaju samostalno. Pokretni su, silaze u trpezariju na obroke, ličnu higijenu održavaju sami, sami uzimaju svoju redovnu oralnu terapiju, a u domu imaju pregled lekara i podelu parenteralne terapije po potrebi.

Broj nezavisnih korisnika varira, mada ih je uglavnom oko 210. Oni žive u funkcionalnim apartmanima koji se sastoje od dnevne i spavaće sobe, manje kuhinje, kupatila i prostrane terase. U apartmanima postoji domski nameštaj, mada korisnici mogu da donesu i svoj nameštaj, televizor, kompjuter… Apartmani su iste veličine, a mogu biti jednokrevetni ili dvokrevetni. Cena dvokrevetnog apartmana je 38.514 dinara po osobi mesečno, a jednokrevetnog 42.794.

2. Poluzavisna kategorija

U kategoriju poluzavisnih korisnika spadaju osobe kojima je potrebna delimična pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

– To su pokretni korisnici koji izlaze u trpezariju na obroke, a dnevnu higijenu održavaju samostalno. Osim uobičajenih usluga, pruža im se i pomoć pri kupanju i podela oralne terapije. Smešteni su u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama na odeljenju koje može da primi 50 korisnika – nastavlja Pleskonjićeva.

Cena smeštaja za ovu kategoriju iznosi 28.863 dinara po osobi mesečno.

Zavisna kategorija

U zavisnu kategoriju korisnika spadaju one osobe kojima je za najveći broj svakodnevnih aktivnosti potrebna pomoć. To su uglavnom nepokretni ili teško pokretni korisnici kojima se svakodnevno pruža pomoć u održavanju lične higijene, hranjenju, kretanju, promeni položaja… Za smeštaj u toj kategoriji vlada najveće interesovanje, a sve je veća i potreba za smeštajem korisnika u terminalnoj fazi malignih oboljenja. 

– Zbrinjavanje takvih korisnika predstavlja izuzetan napor, mi ih prihvatamo jer ispunjavaju druge uslove za smeštaj, iako Strategijom za palijativno zbrinjavanje u domovima za stare nisu predviđeni kapaciteti za tu vrstu zbrinjavanja, a samim tim ni dodatni kadrovski i materijalni resursi – objašnjava Pleskonjićeva.  

U okviru zavisne kategorije postoji odeljenje za zbrinjavanje pokretnih korisnika obolelih od Alchajmerove bolesti i drugih oblika demencije. Radi unapređenja rada s tim korisnicima, osoblje ustanove uključeno je u nekoliko vidova stručnog usavršavanja. 

– Stari ljudi su specifična populacija s kompleksnom problematikom u zadovoljavanju potreba i neophodno je biti edukovan za rad s njima – naglašava Pleskonjićeva.

Smeštaj u dvokrevetnoj ili trokrevetnoj sobi za korisnike koji pripadaju zavisnoj kategoriji košta 36.498 dinara po osobi mesečno. 

U domu postoji i odeljenje visokog standarda za zavisnu kategoriju koje može da primi 24 korisnika. Visoki standard obezbeđuje se u vidu prostora, opreme i broja kadrova.

Cene se kreću od 52.922 dinara za smeštaj u jednokrevetnoj sobi i 47.447 dinara za smeštaj u dvokrevetnoj sobi u okviru apartmana.