Srbija

Srpske lekare obučava holandska doktorka


 

Neurolog Mijna Haders Algra iz holandskog Univerziteta u Groningenu održala je dvodnevnu obuku u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj za 30 lekara i zdravstvenih saradnika o primeni testa za određivanje motoričkog statusa deteta. Dvodnevna obuka je održana uz podršku Unicefa, sa ciljem unapređenja rada pedijatrijskih službi, sticanja novih znanja i jačanja kapaciteta zdravstveih radnika u oblasti ranog razvoja dece. Haders Algra je jedan od vodećih razvojnih neurologa u Evropi koja više godina unazad kreira i testira senzitivnost IMP testa koji procenjuje motorni status deteta od trećeg do 18. meseca.

Taj test je specifičan i različit od drugih po tome što prati više domena u proceni motoričke aktivnosti deteta: način izvođenja pokreta, simetriju, fluentnost, varijabilnost, adaptibilnost pokreta, navodi se u saopštenju Unicefa. Teoretska osnova ovog testa je da dete treba pustiti da samo odabere šemu kretanja kojom će doći do nečega što ga motiviše, odnosno da bira iz svog varijabilnog repertoara najadaptibilniju motornu šemu u datom momentu što stvara veze u centralnom nervnom sistemu. Deca sa oštećenjem centralnog nervnog sistema imaju redukovan repertoar, ali opet je akcenat na tome da se iz tog redukovanog repertoara izabere najadaptibilnija motorna strategija, a ti napori deteta treba da budu podsticani od strane porodice.