Veledrogerije

Sopharma Trading postala većinski vlasnik Lekovita

Sopharma Trading

Sopharma Trading, najveća Bugarska kompanija u farmaceutskom sektoru po ostvarenim prihodima, objavila je nameru investiranja u kupovinu većinskog vlasničkog udela u kompaniji Lekovit- najbrže rastućoj veledrogeriji u Srbiji u poslednje 3 godine. Vlasnik kompanije Lekovit, dr Dragan Petrovic će zadržati manjinski vlasnički udeo i nastaviće da doprinosi daljem razvoju kompanije, na poziciji Generalnog direktora.

Kompanija Sopharma Trading je lider u farmaceutskom sektoru, i tokom poslednjih 10 godina je diversifikovala svoj poslovni model i transformisala se, od veledrogerije koja je snadbevala apoteke i bolnice, u integrisanog operatera u healthcare sektoru. U periodu od 2006. godine do 2016. godine kompanija je uspela da održi konstantan rast i poslovne prihode poveća 5 puta, kao i neto profit 22 puta.

U junu 2015. godine Sopharma Trading je na srpskom tržištu otpočela poslovanje sa portfolijom ekskluzivnih brendova sa ciljem njihovog pozicioniranja na tržištu, praćenog sa izgradnjom kompletnog poslovnog modela razvijenog u Bugarskoj.

Kompanija Lekovit je s druge strane priznata kao jedna od najpouzdanijih veledrogerija u farmaceutskom sektoru Srbije koja je značajno proširila svoju bazu kupaca, poslovni prihod i profit u poslednje 3 godine. Dinamični rast kompanije Lekovit je ishod uspešne strategije diversisifikacije kupaca, punom korišćenju tržišnog potencijala, uspešnog partnerstva sa dobavljačima i održive profitabilnosti.

Partnerstvo između kompanija Sopharma Trading i Lekovit će izgraditi osnovu za nacionalno prisustvo, kombinujući finansijsku snagu i diversifikovani poslovni model Bugarskog investitiora sa lokalnim veštinama, znanjem i jakom reputacijom srpske kompanije. Unija će, isto tako, uvesti inovacije, primeniti vodeću svetsku praksu i moderne tehnologije koje kompanija primenjuje na svom domaćem tržištu. Kupovini većinskog vlasničnog udela prethodi odobrenje od strane Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.