Srbija

Simpozijum o adolescentnoj ginekologiji 17. aprila

Četvrti Simpozijum dečje i adolescentne ginekologije Srbije biće održan 17. aprila u beogradskom hotelu Zira.

Eminentni stručnjaci iz zemlje i sveta tom prilikom razmeniće iskustava i upoznati se sa najnovijim tendencijama u razvoju dečje i adolescentne ginekologije. Neke od tema o kojima će biti reči jesu i nove mogućnosti intrauterine kontracepcije, ženska cirkumcizija i seksualno zdravlje, sindrom policističnih jajnika u adolescenciji, ishrana adolescentkinja sa neurednim menstrualnim ciklusom, kao i očuvanje reproduktivnog zdravljа u adolescenciji, terapijska primena savremene kontracepcije, seksualno ponašanje mladih u Srbiji i neplanirana trudnoća u adolescenciji.

Organizator simpozijuma je Udruženje za dečju i adolescentnu ginekolgiju Srbije, a koorganizator Republički centar za planiranje porodice Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić. 

Formular za prijavu učešća može se preuzeti na sajtu izvršnog organizatora simpozijuma, agencije Smart Travel, www.smart4.co.rs. U toku je postupak akreditacije ovog stručnog skupa kod Zdravstvenog saveta Srbije.