Srbija

Sepsu može da dobije svako

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protov sepse,  u Novom Sadu, u velikoj sali Skupštine Grada,  održan je seminar Značaj pravovremenosti u lečenju sepse i racionalna primena antibiotika u jedinicama intenzivne terapije, u organizaciji Udruženja intezivista Srbije, Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju i Ministarstva zdravlja Republike  Srbije. Skup je otvorila dr Vesna Knjeginjić, pomoćnica ministra zdravlja, istakavši da je seminar organizovan u cilju unapređenja pristupa terapijskog lečenja, kao podrška nacionalnim kampanjama , Kampanji za suzbijanje sepse i Kampanji za racionalnu upotrebu antibiotika.  Seminaru je prisustvovao i pokrajinski sekretar za zdravstvo, doc. dr Zoran Gojković koji je tom prilikom rekao  da Ministarstvo zdravlja i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo imaju veoma  plodnu saradnju.  

-Zajedno slušamo struku i pružamo joj punu podršku kako bismo podigli kvalitet zdravstvene zaštite- naglasio je doc. Gojković.

Učesnici skupa, oko 120 lekara različitih specijalnosti, medicinske sestre i tehničari, imali su priliku da se kroz izlaganja preko 20 eminentnih stručnjaka upoznaju sa  novom definicijom sepse, sa značajem ranog prepoznavanja i primene antibiotske i suportivne terapije, da razmatraju prepoznavanje važnosti delotvornih mera vezanih za antimikrobnu rezistenciju i njihovog sprovođenja u skladu s dobrom kliničkom praksom i razgovaraju o unapređivanju praksi vezanih za izradu i sprovođenje mera politika vezanih za racionalnu upotrebu antibiotika.

Sepsa predstavlja veliki zdravstveno – ekonomski problem u svim zemljama sveta jer se beleži konstantan porast obolelih, njeno lečenje je skupo, a smrtnost velika. Sepsu  može da dobije svako, bez obzira na godine i uzrast. “I pored razvoja medicine prepoznavaje sepse je još uvek velik problem. Sepsa se ne javlja smao u zemljama u razvoju nego i u veoma razvijenim zemljama i u tim zemljama je stopa smrtnosti je velika uprkos primeni antibiotika nove generacije . Svetski dan sepse je ustoličen da se skrene pažnja na nju i da se pomiščlja na nju kod bolesnika kod kojih posttoji infekcija kako u bolničkim, tako i u vanbolničkim uslovima”, navela je dr Dušanka Obradović, predsednica Udruženja intenzivista Srbije.

Prema epidemiološkim podacima iz Evrope i Amerike, sepsa je češća od moždanog udara, koronarne bolesti, ali od malignih bolesti nekoliko organa zajedno. Uz to, pacijent sa sepsom ima petostruko veći rizik za smrtnim ishododom od pacijenta sa srčanim ili moždanim udarom. Na osnovu brojnih dokaza, efikasan sistem u pravovremenom prepoznavanju i lečenju najviše ima uticaja na ishod lečenja.

Seminar je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije za kontinuiranu medicinsku dokumentaciju, i besplatan je za učesnike, realizovan u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja koji se finansira iz kredita Svetske banke.

Leave a Comment