Srbija

Samit o kvalitetu u farmaciji u oktobru

Farmaceutski fakultet u Beogradu biće domaćin Samita o kvalitetu u farmaciji u Jugoistočnoj Evropi, koji će biti održan od 23. do 25. oktobra. 

Tom prilikom biće reči o temama značajnim za poboljšanje kvaliteta obrazovanja iz oblasti farmacije, ali i za oblasti profesionalne prakse, donošenja regulatornih odluka i naučnih istraživanja. Samit će okupiti stručnjanke sa fakulteta, kao i iz farmaceutskih komora i profesionalnih udruženja iz zemalja Jugoistočne Evrope. 

Cilj ovog regionalnog stručnog skupa jeste da se kreira platforma za međunarodnu saradnju, razmenu iskustava i predstavljanje najboljih rešenja iz prakse, u čijem će radu učestvovati sve zainteresovane strane.

Leave a Comment