News

Rastvorljiva vlakna kukuruza lek za kosti

Suplementacija rastvorljivim kukuruznim vlaknima u dva životna perioda kod žena, može povoljno uticati na stvaranje i održavanje kalcijuma u kostima. Prema najnovijim istraživanjima, u periodu adolescencije kada se kosti grade, kao i u menopauzi, kada kosti gube na gustini i jačini, rastvorljiva kukuruzna vlakna deluju kao probiotik koji uslovljava bolju absorpciju kalcijuma. Istraživanje je sprovođeno na ženama u manopauzi. Jedna grupa žena je uzimala 0 grama, druga 10 i treća 20 grama ovih kukuruznih vlakana, svakog dana naredne tri nedelje. Kod žena koje su uzimale vlakna kao suplemente primećeno je poboljšanje od 12 odsto.