Svet

Protiv neuropatije kod dijabetičara


Postoje dokazi koji podržavaju novu terapiju protiv neuropatije kod dijabetičara, lečenje nabilonom (nabilone). U studiji Instituta za oboljenja mozga Univerziteta u Kalgariju, u kojoj je učestvovalo 60 pacijenata sa dijabetesnom neuropatijom, pokazalo se danabilone ima efekta. Studija je trajala 12 nedelja, a pacijenti su bili podeljeni u dve grupe, jednu koja je primala nabilone i drugu u kojoj su pacijenti dobijali placebo.

Na kraju, oni čija je terapija sadržala nabilone prijavili su manje bola, kvalitetniji san i manje anksioznosti.

Ovo je, prema rečima dr Korija Tota, neurologa i vođe ove studije, dobar način da se kod dijabetičara umanji bol u nervima, sa veoma malo neželjenih reakcija.

Nabilone je generičko ime leka korišćenog u studiji. To je sintetički kanabinoid koji podražava neka hemijska jedinjenja kanabisa. FDA je ovaj lek odobrila za upotrebu u SAD, a u upotrebi je i u Kanadi, gde se koristi protiv mučnine kod pacijenata na hemoterapiji. Ova studija potkrepljuje dokaze o njegovoj efikasnosti i doktorima daje mogućnot propisivanja ovog leka za lečenje neuropatije kod dijabetičara. 

Leave a Comment