Srbija

Pretili nam nestašica lekova?

Nestašica lekova u bolnicama, pre svega, citostatika etopsida i antibiotika vankomicina, koji se koristi kada su drugi antibiotici nemoćni u borbi sa otpornim bakterijama, zabrinula je mnoge građane navikle da ovi pojedinačni deficiti lekova budu najava većih poremećaja u snabdevanju na tržištu lekova. Objašnjenja da zbog tendera kasni isporuka određenog leka ili da je proizvođač isporučio manje od ugovorenih količina, nekada su alarmna lampica da predstoje nestašice.

Ipak, nadležni u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje tvrde da ne očekuju nikakve probleme u snabdevanju zdravstvenih ustanova. Tvrde da su sa dobavljačima lekova potpisani novi okvirni sporazumi, koji obezbeđuju kontinuitet u snabdevanju zdravstvenih ustanova neophodnim lekovima. Novina u ovoj proceduri da su još dodatno direktno zaključeni i sporazumi po kojima su se i nosioci dozvole za lek obavezali da će garantovati kontinuitet u snabdevanju.

To očigledno nije sprečilo trenutnu nestašicu citostatika etoposida, koji se koristi kod velikog broja obolelih od raka. Prethodnih dana mnogi oboleli su ovaj lek kupovali sami da ne bi prekidali hemoterapiju, a to će se nastaviti i narednih dana, jer prema objašnjenjima iz Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda, ovaj lek će u Srbiju stići naredne nedelje. Da bi stigao i do pacijenata mora da prođe proceduru u Nacionalnoj agenciji za lekove. 

 

 

 

 

Izvor; Politika