Srbija

Poskupljenje za 6,42%

Lekovi koje plaćaju pacijenti poskupeće u proseku za 6,42%, dok će cena lekova koji su na pozitivnoj listi i koje plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ostati nepromenjena, rekao je predsednik Grupacije domaćih proizvođača lekova u Privrednoj komori Srbije dr Dragomir Marisavljević.

Dodao je da je poskupljenje posledica nedavno usvojene Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova, prema kojoj se cene obračunavaju po kursu od 113,47 dinara za evro. Do sada cene su obračunavane po kursu od 99,27 dinara što je dovelo domaću farmaceutsku industriju do deficita od 35 miliona EUR. 

Iz Ministarstva zdravlja objašnjavaju da nove cene lekova nastaju kao posledica usklađivanja kursa dinara u odnosu na evro, ali i usklađivanja postojećih cena lekova na veliko sa uporedivim cenama lekova u referentnim zemljama iz regiona.

Leave a Comment