Srbija

Podrška ubrzanoj edukaciji radiologa

Ubrzanu edukaciju specijalista radiologije podržaće medicinski fakultet u Srbiji kako bi se što pre uveo program skrininga raka dojke na nacionalnom nivou, koji bi trebalo prvo da se sprovodi u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Valjevu, dogovoreno je na sastanku koji je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja, održala sa direktorima kliničkih centara u Srbiji, dekanima medicinskih fakulteta, Institutom za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut i predsednicima Republičke stručne komisije za onkologiju, kao i komisija za radiologiju i za prevenciju i kontrolu raka dojke. 

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije zajedno sa KC Niš, KC Vojvodine i ZC Kraljevo obučio je 55 specijalista radiologije od 2011. godine, a cilj je da edukaciju prođe 100 radiologa. Na sastanku je dogovoreno i da KC Niš preuzme obavezu edukacije radiologa u zdravstvenim centrima Knjaževac i Aleksinac.

Ova ubrzana obuka radiologa sprovodi se sa ciljem omogućavanja adekvatne tehničke upotrebe mamografa i prateće opreme koju je japanska Vlada donirala srpskim zdravstevnim ustanovama u okviru projekta Unapređenje skrininga i prevencije raka dojke u Srbiji.

Na osnovu ugovora sa Ministarstvom zdravlja Srbije, Japan je donirao 32 mamografska aparata, 23 CR sistema i prateću opremu poput od 5,8 miliona evra i do sada je na njoj pregledano 73.967 žena. Ali, da bi se ispunili svi kapciteti i oprema koristila na pravi način, potrebna je dodatna obuka radiologa. Od 39 zdravstvenih ustanova u kojima je instalirana oprema iz donacije, sedam nije počelo sa radom – ZC Knjaževac, ZC Aleksinac, DZ Trstenik, DZ Grocka, DZ Zemun, DZ Novi Beograd i DZ Rakovica.