Srbija

Početak saradnje IKVBV i Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju iz Francuske

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV) iz Sremske Kamenice i Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju Univezitetske bolnice Pitié Salpêtrière iz Pariza započele su saradnju potpisivanjem Sporazuma o međusobnom razumevanju. Sporazum su 15. maja u prostorijama IKVBV potpisali direktori ovih medicinskih centara doc. dr Aleksandar Redžek i prof. dr Pascal Le Prince.

Sporazum o međusobnom razumevanju, kako najavljuju u IKVBV, omogućiće različite oblike razmene znanja, stručnosti i uskustva u oblasti kardiovaskularne medicine i zdravstvene nege, kao i u kliničkoj ekspertizi, istraživačkoj delatnosti i obrazovanju i programu obuke u oblasti kardiovaskularne hirurgije. 

Saradnja će obuhvatati sručnu edukaciju i obuku, obavljanje medicinskih istraživanja i studija, razmenu stipendista u oblasti kardiovaskularne hirurgije i srodnih oblasti, kao i  umrežavanje u kardiovaskularnoj hirurgiji, održavanje zajedničkih seminara, radionica i stručnih sastanaka u oblasti kardiovaskularne hirurgije i srodnih oblasti, ali i biomolekularne, kliničke i epidemiološke istraživačke aktivnosti. 

Prilikom potpisivanja Sporazuma o razumevanju, prisutnima se obratio i prim. dr Radovan Latinović, zamenik pokrajinske Sekretarke za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, i predstavnik Ambasade Francuske u Srbiji.

U sklopu svoje posete Srbiji, prof. dr Pascal LePrince je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu održao i predavanje na temu Mechanical Circulatory Support: From Rescue to Quality of Life. Prof. Pascal Le Prince je istaknuti svetski stručnjak u domenu kardiohirurgije, posebno u tretmanu problematike lečenja terminalne srčane insuficijencije. Vodeći je ekspert za transplantaciju srca u svetu, ali i za tretman srčane insuficijencije asistiranom mehaničkom cirkulacijom.