Srbija

Personalizovana terapija sve zastupljenija u lečenju kolorektalnog tumora

Pri dijagnozi metastatskog karcinoma debelog creva trebalo bi uraditi i RAS biomarker test, čiji će rezultati pomoći u izboru najbolje moguće terapije za svakog pacijenta – istakao je dr Siniša Radulović, predsednik Udruženja medikalnih onkologa Srbije, na radnom doručku održanom 24. marta u hotelu Belgrade Art Hotel, kojim je obeležen Svetski dan metastatskog kolorektalnog karcinoma.

Tom prilikom, predstavljena je i kampanja pod nazivom Testiraj se, koju je pokrenula Međunarodna asocijacija kolorektalnog karcinoma (ICCA), sa ciljem da podigne svest o značaju testiranja RAS biomarkerima kod pacijenata kojima je dijagnostikovan metastatski kolorektalni karcinom.

Statistički podaci, kako je istaknuto na ovom skupu, pokazuju da je karcinom debelog creva jedan od vodećih uzroka smrtnosti od raka u svetu i u našoj zemlji.

– Rana dijagnostika i hirurško lečenje su put ka izlečenju, ali mi se danas u Srbiji suočavamo sa oko 2.000 novoobolelih pacijenat godišnje u metastatskom stadijumu bolesti, gde je hemioterapija vodeći način lečenja. Novi terapijski pristupi omogućavaju značajnom broju ovih pacijenata dodatnu korist u preživljavanju i očuvanju kvaliteta života – rekao je prim. dr Davorin Radosavljević, direktor Klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Lečenje kolorektalnog karcinoma sve više se kreće ka personalizovanoj terapiji, dodao je na to dr Vladimir Kovčin, onkolog i medicinski direktor Udruženja pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre.

– Kreiranjem individualnog plana lečenja u poslednjih deset godina preživljavanje pacijenata sa dijagnostikovanim metastatskim rakom debelog creva u Srbiji produženo je sa 10 meseci na 30 meseci – istakao je dr Kovčin.

Sve manje se u poslednje vreme upotrebljavaju citostatici, dodao je on, a sve više biološki lekovi.

– Era citostatika polako prolazi. U lečenju kolorektalnog tumora u poslednjih 57 godina upotrebljavamo isti citostatik, uz dodatak dva novija citostatika. Ipak, takozvani biološki lekovi predstavljaju nov način lečenja. Za razliku od citostatika, oni ciljano napadaju samo maligne ćelije, dok zdrave ćelije ostaju neoštećene. Samim tim, imaju mnogo manje neželjenih reakcija – objasnio je dr Kovčin.

Budućnost u ovoj oblasti medicne, kako su istakli stručnjaci na skupu, ogleda se u takozvanoj tečnoj biopsiji, koja će uskoro biti dostupna i u Srbiji.

– Tečna biopsija podrazumeva analizu krvi, putem koje se precizno utvrđuje da li postoje naznake premalignih promena u ćelijama. Na taj način, moguće je prevenirati bolest, ali i reagovati u najranijoj fazi razvoja, što povećava šanse za izlečenje – istakao je dr Radulović.

Organizator ovog događaja je Udruženje pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre, neprofitna organizacija koja se protiv karcinoma debelog creva bori prevencijom, poboljšanjem kvaliteta života pacijenata, dostupnošću terapije i pružanjem pomoći pacijentima i članovima njihovih porodica.