Srbija

Oprez prilikom prepisivanja visokih doza ibuprofena

ibuprofena

Na nivou Evropske unije (EU) usvojene su preporuke Komiteta za procenu rizika u oblasti farmakovigilance (PRAC) o primeni visokih doza ibuprofena. PRAC je potvrdio malo povećanje kardiovaskularnog rizika, uključujući rizik od srčanog i moždanog udara kod pacijenata koji primenjuju visoke doze ibuprofena (2400 mg dnevno ili više).

Zaključeno je da je rizik primene visokih doza ibuprofena sličan riziku uočenim kod primene drugih nesteroidnih antiinflamatorih lekova, uključujući COX-2 inhibitore i diklofenak. Nije uočen povećan kardiovaskularni rizik pri primeni ibuprofena u dozama do 1200 mg dnevno, što je najviša dnevna doza peroralne primene ibuprofena za lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta.

Kako bi se smanjio kardiovaskularni rizik, visoke doze ibuprofena (2400 mg dnevno ili više) je potrebno izbegavati kod pacijenata s ozbiljnim srčanim ili vaskularnim stanjima, kao što su srčana slabost, srčane bolesti i problemi s cirkulacijom ili kod pacijenata koji su imali srčani ili moždani udar.

Dodatno, pre započinjanja dugoročnog lečenja ibuprofenom, lekari treba pažljivo da procene faktore rizika za srčane ili cirkulatorne bolesti kod pacijenta, posebno ako je potrebna primena visokih doza ibuprofena. Faktori rizika za ova stanja uključuju pušenje, visoki krvni pritisak, dijabetes i visoki nivo holesterola u krvi.

Takođe su razmatrani podaci o interakciji ibuprofena i niskih doza acetilsalicilne kiseline koja se primenjuje za smanjivanje rizika od srčanog i moždanog udara. Laboratorijska ispitivanja su pokazala da ibuprofen smanjuje efekat acetilsalicilne kiseline na smanjenje zgrušavanja krvi, međutim, ne može se sa sigurnošću reći da li dugotrajna primena ibuprofena u kliničkoj praksi umanjuje koristi primene niskih doza acetilsalicilne kiseline u prevenciji srčanog i moždanog udara. Povremena primena ibuprofena ne bi trebalo da utiče na koristi primene niskih doza acetilsalicilne kiseline.

Ove najnovije preporuke o kardiovaskularnom riziku primene visokih doza ibuprofena kao i informacija o interakciji ibuprofena i acetilsalicilne kiseline će biti uvrštene u informacije o leku za sve preparate ibuprofena.

Preporuke za ibuprofen se odnose i na deksibuprofen, lek sličan ibuprofenu. Visokom dozom deksibuprofena se smatra doza viša od 1200 mg dnevno.