Srbija

Operisanim od raka besplatna korekcija dojki

Izabrani lekar ubuduće će moći pacijentima da otvori dvostruko duže bolovanje – do 60 dana, dok će ženama obolelim od raka, kojima je odstranjena dojka, ubuduće rekonstrukciju ili korekciju dojki plaćati država.

To su samo neke od novina predviđene nacrtom Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji bi pred poslanicima u parlamentu trebalo da se nađe na jesen, a od 1. janura naredne godine da počne da se primenjuje. 

Predloženo je i da osnov za naknadu zarade tokom bolovanja bude prosečna plata u prethodnih 12 meseci, a ne kao do sada – poslednja tri meseca.

– Dato je ovlašćenje izabranom lekaru da može da utvrdi dužinu privremene sprečenosti za rad i pravo na bolovanje do 60 dana. Za taj period isplata će ići kao i do sada, prvih mesec dana na teret poslodavca, a od 31. dana će ta obaveza preći teret RFZO – rekla je Tanjugu pomoćnica ministra zdravlja Slađana Đukić. 

Novina je i to da će roditelji dece koja boluju od raka, teškog oštećenja moždanih struktura ili drugih teških oboljenja, imati pravo na bolovanje tokom kompletnog lečenja deteta do njegove 18 godine i primaće 100 odsto zarade.