Svet

Omega-3 masne kiseline i vitamin D mogu da utiču na lučenje seratonina

Iako je već dokazano da omega-3 masne kiseline iz ribe i morskih plodova, kao i vitamin D, mogu pozitivno da utiču na kognitivne funkcije i doprinesu terapiji pojedinih poremećaja moždanih funkcija, način na koji to čine do sada nije bio jasno definisan. Najnovija studija, objavljena u FASEB žurnalu, a koju su sproveli istraživači iz Dečje bolnice pri Institutu za istraživanja u Ouklandu, pokazala je da je seratonin karika koja nedostaje u lancu koji povezuje omega-3 masne kiseline i vitmain D sa poboljšanjem kognitivnih funkcija.   

Isti autori ranije su već sproveli istraživanje u kojem su dokazali da vitamin D reguliše konverziju esencijalne amino kiseline triptofan u seratonin, a pokazali su tada i da to može da utiče na razvijanje autizma, posebno kod dece sa niskim nivoom vitamina D u organizmu. 

U svom poslednjem radu, oni diskutuju o značaju mikronutrijenata za neuropsihijatrijska oboljenja. Brojna oboljenja, poput autizma, hiperaktivnosti, bipolarnog poremećaja, šizofrenije ili depresije, povezuje jedan isti činilac – manjak seratonina u mozgu.  

Eikozapentaenoinska kiselina (EPA), kako ističu stručnjaci, povećava oslobađanje seratonina iz presinaptičkh neurona, tako što umanjuje uticaj molekula u mozgu koji izazivaju zapaljenja, a poznati su pod nazivom E2 serija prostaglandina. Ti molekuli sprečavaju oslobađanje seratonina i pokazuju kako upala može negativno da utiče na ulogu seratonina u mozgu. EPA, međutim, nije jedina omega-3 masna kiselina koja igra ulogu u oslobađanju seratonina. Dokozaheksaenoinska kiselina (DHA) takođe utiče na funkciju različitih receptora za seratonin, čineći ih dostupnijim za seratonin tako što povećava fluidnost ćelijske membrane postsinaptičkih neurona.  

Rezultati ovog istraživanja objašnjavaju kako vitamin D i omega-3 masne kiseline z ribe i morskih plodova utiču na genetski razvoj i koliki uticaj imaju na moždane funkcije, socijalnu kogniciju i donošenje odluka, kao i koliki značaj imaju za ishode lečenja neuropsihijatrijskih oboljenja.