Oglašavanje

Ne zaboravite, naši čitaoci su vaši kupci!

Farmaceutska industrija i proizvodi možda više nego bilo koja druga grana iziskuju relevantno i ciljano oglašavanje. Prihodi i promet u apotekama i veledrogerijama ne zavise samo od krajnjih korisnika. Zato je važno da svoju poruku pošaljete ciljano donosiocima odluka u svim oblastima poslovanja farmacije i medicine. Štampana i digitalna platforma Pharma network pravo je mesto za to!

Čak 95% naših čitalaca su farmaceuti i lekari, kao i brojni drugi učesnici u farmaceutskoj industriji i zdravstvenom sistemu. Naši čitaoci su visokokvalifikovani stručnjaci. Distribucija našeg časopisa jasno je koncipirana i izraženo fokusirana na vodeće ljude u najznačajnijim kompanijama, organizacijama i institucijama značajnim za oblast farmacije i medicine.

Zbog svega toga, možete da budete sigurni da će oglas plasiran u časopisu Pharma network doći upavo do vaše ciljne grupe!

Kontakt:
milka.gajic@bnetwork.rs
jovana.nonkovic@bnetwork.rs