Konferencije

Održana godišnja MEDICAL konferencija


Ovaj stručni skup visokog ranga okupio je oko 150 učesnika, kao i eminentne predavače iz državnih institucija i industrije iz regiona i Evrope. Osim toga, ostvaren je dinamičan dijalog sa predstavnicima farmaceutske industrije, ali i zdravstvenim radnicima iz farmaceutske i medicinske prakse, naročito iz strukovnih udruženja. Doneti su i zaključci o daljim koracima u vezi sa kontrolom tržišta lekova i cena lekova, intenzivnijom regionalnom i međunarodnom saradnjom, posebno u oblasti bezbednosti i kvaliteta lekova, a usvojeni su i predlozi za dalje susrete kako bi se započete oblasti saradnje dalje unapređivale i implementirale u praksi.

Ovu konferenciju organizovao je časopis Medical, medicinski časopis okružne podružnice Kragujevac Srpskog lekarskog društva, u saradnji sa više državnih institucija i tela Crne Gore uključujući i Agenciju za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.