Srbija

Održan okrugli sto posvećen karcinomu dojke

Održan okrugli sto posvećen karcinomu dojke

Da li se svi karcinomi leče na isti način, od čega zavisi uspešnost lečenja, kao i da li banjsko lečenje dobro i blagotvorno za žene koje su se lečile od karcinoma dojke samo su neke od važnih tema o kojima se govorilo na okruglom  stolu u Vrnjačkoj Banji posvećenom karcinomu dojke u organizaciji  Ženskog centra „ Milica“.

 

Ovaj okrugli sto deo je tradicionalne akcije „Daj pedalu raku“ koju već četvrtu  godinu organizuje Ženski centar „Milica“ povodom početka  Meseca borbe protiv raka dojke.

 

Vesna Bondžić predsednica Ženskog centra „Milica“, koja je i sama prošla kroz lečenje ove teške bolesti otvorila je skup  nicijativom da se izmeni pravilnik o produženoj rehabilitaciji za pacijente koji su imali masektomiju dojke.

 

O karcinomu dojke na okruglom stolu govorili su vrhunski stručnjaci iz oblasti onkologije medju kojima prim dr Snežana Šušnjar, Dr Dragana Jovićević, prof.dr Sladjana Filipović, dr Željko Kanjuh i dr Rodoljupka Radosavljević.

 

O značaju lečenja karcinoma dojke, stručnjaci sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije su istakli da je trenutno poznato više desetina podtipova karcinoma dojke. U procesu lečenja je bitno što ranije određivanje stadijuma bolesti i biološkog podtipa zbog daljeg toka lečenja, i izbora terapije. Posebno je istaknuta važnost i sistemske terapije koja obuhvata hemioterapiju, hormonsku i ciljanu terapiju. Stručnjaci su posebno naglasili da se u zavisnosti od tipa tumora primenjuje odgovarajuca terapija.  koja je od posebnog značaja kod lecenja tzv. ranog karcinoma dojke, kada je cilj člecenja potpuno izlecenje i zato je potrebno primeniti sto efikasniju terapiju.

 

Dr Dragana  Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ukazala je na to da su predstavljena istraživanja i podaci iz prakse pokazali da je fizička aktivnost u lečenju i rehabilitaciji onkoloških pacijenta izutetno važna i da utiče na brži oporavak. Ona je iznela podatak da fizička aktivnost utiče na značajno povećanje gustine kostiju, kao i promene telesne težine kao posledice u procesu lećenja karcinoma.

Dileme oko banjskoj lečenja pacijenata koji su  lečeni od raka dojke otklonila je prof.dr Sladjana Filipović, ukazujući na činjenicu da  banjsko lečenje ne može da škodi ovakvoj vrsti pacijenata, ali da svakako o odlasku u odredjenu banju, pacijenti moraju da se konsultuju sa svojim lekarom, jer zavisno od načina i toka lečenja,  zavisi  da li će i koja banja biti izabrana. Govoreći o oporavku pacijenata prim mr sc med dr Željko Kanjuh ukazao je i na značaj prevencije od limfedema ruke, odmah posle operacije karcinoma dojke.Tokom okruglog stola su predstavljeni i rezultati organizovanog skrininga raka dojke u Republici Srbiji. Navedeno je da se skrining sprovodi poslednje dve godine, a trenutno je u toku treći ciklus.