Srbija

Odluka o modelu nabavke lekova posle temeljne analize

nabavke lekova

Zlatibor Lončar najavljuje da će odluka o novom modelu nabavke lekova u Srbiji biće doneta nakon temeljne analize, a ne na osnovu mišljenja. Tim povodom je održan sastanak sa predstavnicima Svetske banke.

– Odluka će biti doneta na osnovu duboke analize našeg tržišta, onoga što mi imamo i što nama treba, i na osnovu toga kakve bi sve uštede bile, šta dobijamo, šta gubimo- rekao je Lončar.

Model koji predlaže Svetska banka podrazumeva uvodenje centralizovane javne nabavke lekova na recept po generičkom nazivu INN (međunarodni nezaštićeni naziv leka ili naziv leka po sastavu) za lekove sa A liste koji se u potpunosti izdaju o trošku osiguranja uz participaciju od 50 dinara po kutiji, i sa A1 liste, za koje postoji procentualno učešće u ceni leka od 10 do 90 odsto.

Lekovi bi se nabavljali na tenderu, po kriterijumu najniže cene.

Novi model bi, prema projekcijama Svetske banke, omogućio uštedu od 50 miliona evra godišnje, ali udruženja pacijenata i lekari strahuju da bi se time znatno suzila mogućnost izbora terapije.