Konferencije

Objavljen program SFUS konferencije

Sekcija za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFE SFUS) objavila je preliminarni program Šeste međunarodne konferenciju sa temom vrednost inovacije prilikom donošenja odluka. Program konferencije biće proaktivan i jedinstven za Srbiju i region, a na fotografiji (gore) možete saznati termine i raspored predavanja. Glavne teme konferencije su: posebni ugovori, veza posebnih ugovora i procene zdravstvenih tehnologija, pristup personalizovanim lekovima kao i orfan lekovima i skupim terapijama, zatim posledice ekonomije jedne države na zdravlje i investicije u zdravstvu i uloga registra pacijenata u pristupu lekovima. Konferencija je namenjena donosiocima odluka, kreatorima zdravstvene politike, menadžerima u zdravstvenim ustanovama, zaposlenima u farmaceutskim kompanijama (u sektorima pristupa tržištu, formiranja cena, zdravstvene ekonomije, regulative, marketinga i prodaje), lekarima i farmaceutima koji rade u javnom i privatnom sektoru. Učesnici konferencije će imati priliku da steknu nova znanja od strane poznatih svetskih eksperata i razmene iskustva i mišljenja.