O nama

Pharma network je B2B časopis i portal specijalizovan za farmaciju i medicinu koji se direktno obraća svim učesnicima u farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji. To je stručno izdanje koje prati i obaveštava o trenutnom stanju u zdravstvenom sistemu, o aktuelnim temama, novim lekovima, medicinskim sredstvima, dijetetičkim proizvodima i kozmetičkim preparatima, kao i o stručnim skupovima koji se održavaju u zemlji i širom sveta.

Pharma network ima odličnu saradnju sa relevantnim zdravstvenim institucijama, poput Ministarstva zdravlja, Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Farmaceutske komore, Lekarske komore, Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i drugih organizacija.

Pharma network namenjen je farmaceutima, lekarima i ostalim zdravstvenim radnicima, kao i drugim učesnicima u farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji, bilo da su uvoznici, distributeri, proizvođači, bilo zaposleni u zdravstvenim institucijama, organizacijama, ustanovama ili apotekama.

Dinamika izlaženja: tri broja godišnje.

Tiraž: 8.000 primeraka.

Pharma network newsletter

Pharma network newsletter jednom nedeljno stiže na 6.000 imejl adresa zaposlenih u zdravstvu i menadžera farmaceutskih kompanija.

B network je izdavačka kuća koja se bavi Business to Business (B2B) komunikacijama. Svoju izdavačku delatnost usmerila je na štampana i digitalna izdanja čiji je cilj da informišu, savetuju i edukuju profesionalce u raznim oblastima.
Naša izdanja usmerena su ka jasno definisanim ciljnim grupama. Informativnim i edukativnim tekstovima, kao i preko sajtova, newslettera, ali i komunikacijom na društvenim mrežama, čitaocima pomažemo da unaprede svoje poslovanje i budu u toku sa trendovima na domaćem i stranom tržištu.

B network je izdavač specijalizovanih B2B časopisa:

CaféBar network | Market network

Pharma network | Ton – energija boja

Svi časopisi izdavačke kuće B network direktno se distribuiraju profesionalcima, menadžerima i donosiocima odluka u određenim granama industrije. Distribucija se obavlja u saradnji s vodećim distributerima, koji su naši strateški partneri, kao i preko kurirske službe i pošte.

Pharma network is a specialised B2B magasine and portal for pharmacy and healthcare in Serbia. It is dedicated to pharmacists, physicians, and other health professionals, as well as to the other participants in pharmaceutical industry and it should not be provided to patients.

Pharma network tracks and informs on current issues in health care, analyses relevant topics in the pharmaceutical industry, reports on all new releases in the sectors of medicine, medical devices, dietetics and cosmetics.

B Network is a publisher of Business to Business (B2B) publications. It has a focus on magazines specialized for different industries, as well as websites, newsletters, books, guides, and other print and digital issues. Our core business is based on four print and digital B2B magazines: CaféBar Network, Market Network, Pharma Network,Tone – Energy of Colors.