Srbija

Novi Zakon o VTO u skupštinskoj proceduri

Parovi koji uspešno završe postupak vantelesne oplodnje ubuduće bi mogli da poklone preostale zamrznute embrione koji im više ne trebaju, predviđeno je nacrtom novog Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO) koji je ušao u skupštinsku proceduru. Član radne grupe za izradu nacrta zakona Lela Šurlan kaže da je poklanjanje embriona prepoznato kao nešto što bi moglo da bude korisno za celo društvo i da to nikako ne podrazumeva da parovi ulaze u postupak da se proizvode embrioni za poklanjanje.

– Samo oni parovi koji završe postupak vantelesne oplodnje, i posle nekoliko godina, preostale embrione, koji su bili zamrznuti i za koje smatraju da im više ne trebaju, mogu da poklone u banku darovanih embriona ili embriona siročadi – kaže Šurlan i pojašnjava da tu mogućnost imaju parovi kojima je žao da se odbace neiskorišćeni embrioni, jer posle pet godina embrioni se uništavaju ako se ne vrate u telo žene.

Na taj način stvara se mogućnost formiranja posebne vrste banke darovanih embriona ili embriona siročadi, a Šurlan pojašnjava da je postupak darivanja veoma oprezno i detaljno uređen, te da ti parovi koji poklanjaju embrione moraju na dodatna ispitivanja. Za to je predviđen strog biomedicinski i etičko pravni okvir kojim se par koji želi da daruje embrione iz vlastitog postupka vantelesne oplodnje prevodi u posebnu kategoriju – davaoca embriona.

– Ovde nije cilj da se embrioni proizvode da bi se poklanjali, već da se odbačeni embrioni – siročići, poklone parovima koji imaju veliki problem i embrion ne mogu da dobiju svojim ćelijama. Takvim parovima pruža se nova mogućnost, kao da su usvojili dete – pojašnjava Šurlan.

U nacrtu novog Zakona surogat majčinstvo nije dozvoljeno. Pred članovima radne grupe za izradu Zakona o BMPO našao se težak zadatak, sa jedne strane parovi koji imaju vlastite polne ćelije, ali žena zbog fizičkog nedostatka i nerazvijene materice ne može da iznese trudnoću, te je jedino rešenje surogat majka, i sa druge strane kriminalizacija jedne dobre namere koja u svim zemljama koje su ga odobrile prati surogat majčinstvo.