Trendovi

Nervna prašina za srce i mozak

Naučnici su konstruisalo uređaj, nazvan “nervna prašina”, za koga veruju da bi mogao kontinuirano da se koristi za praćenje rada ljudskih organa, kao što je srce, a još manja verzija implantata bila bi ugrađena u ljudski mozak i mogla da se koristi za pokretanje bioničkih ruku i nogu. Jedan od pronalazača, profesor s Berklija u Kaliforniji Mišel Maharbiz, kaže da do sada nije bilo moguće ni zamisliti ovakvu telemetriju jer nije bilo načina da se ubaci nešto tako sitno duboko u ljudski organizam.

-Ali sada mogu uzeti sićušnu česticu i postaviti je pored nerva, organa ili mišića i pročitati podatke- kaže profesor Maharbiz.

Naučnici smatraju da će ovaj uređaj, stimulisanjem nerava i mišića, pomoći u tretiranju bolesti kao što je epilepsija, zatim kod urinarne inkontinencije, a moći će i da se koristi za suzbijanje apetita. Takođe, implantat će moći da podstiče imuni sistem, kao i da smanji postojeće upale u organizmu. Ultrazvučne vibracije, koje mogu da dospeju u skoro svaki deo tela, koriste se za napajanje senzora, čije dimenzije dostižu jedan milimetar. Oni sadrže specijalne kristale koji pretvaraju ultrazvuk u električnu energiju za napajanje malog tranzistora.