Svet

Neke porodice su sklonije raku

Britanski naučnici sproveli su istraživanje na 1100 pacijenata obolelih od retkih vrsta karcinoma – sarkoma. U istraživanju su ustanovili da su neke porodice podložnije oboljevanju od raka zbog genetskih predispozicija.U slučaju obolelih od sarkoma ustanovljeno je da je više od polovine ispitanika rođeno s genetskom mutacijom koja povećava opasnost od toga da pacijent oboli od raka.

Rezultati studije objavljeni u stručnom časopisu The Lancet Oncology upućuju na to da bi nasleđene mutacije mogle da postanu glavni cilj lečenja, a tim porodicama bi trebalo da se ponude stručni saveti i češće kontrole. Nasleđene mutacije na genima povezane s rakom dojke, jajnika i debelog crijeva i otkrivene su i kod pacijenata oboljelih od sarkoma. U studiji je utvrđeno da pojavu sarkoma kod nekih pacijenata uzrokuje više udruženih genetskih mutacija, a ne samo jedna genetska greška.