Svet

Nanotehnologija: Proteolitski enzimi odvajaju nanodelove od njihovih opni

Po prvi put je tim naučnika, na čelu sa dr Vofgangom Krejlingom, spoljnim naučnim savetnikom Instituta za epidemiologiju II pri centru Helmholtz Zentrum Muenchen, i prof. Volfgangom Parakom sa Univerziteta u Marburgu, uspeo da trasira hronološke sekvence nanodelova na životinjskom modelu. 

Za sada, uspeli su da generišu zlatne nananodelove veličine pet nanometara radioaktivno obeležene zlatnim izotopom. Ovi nanodelovi prekriveni su polimernom opnom i označeni različitim radioaktivnim izotopima. Naučnici ističu da je to, u tehničkom smislu, bio veoma zahtevan korak u razvoju nanotehnologije primenjive u medicini.

Nakon intravenozne injekcije tih nanodelova, koja je usledila kao sledeći korak u istraživanju, naučnici su posmatrali kako se specijalno kreirana polimerna opna rastvara. 

– Iznenađujuće, određeni zlatni delići kumulisali su se najviše u jetri. Sa druge strane, molekuli opne reagovali su na potpuno drugačiji način, šireći se kroz ceo organizam – istakao je dr Krejling, a preneo portal World Pharma News.

Dalja analiza koju su sproveli istraživači dovela je i do odgovora na pitanje zbog čega su delovi tako različito reagovali. Odgovor se krije u takozvanim proteolitskim enzimima koji dele strukturu proteina i koriste se, recimo, za detoksikaciju organizma. Naime, proteolitski enzimi u određenim ćelijama jetre reagovali su tako što su odvajali nanaodelove od njihovih opni. Do sada je ovakav efekat bio nepoznat u in vivo istraživanju, istikli su naučnici, budući da su konjugati delova bili testirani jedino u kulturi ćelija kod kojih ovakve reakacije nisu bile dovoljno detaljno istražene.

– Naši rezultati pokazali su da čak i konjugati nanodelova, koji su inače veoma stabilni, mogu da promene svoja svojstva kada se rašire ljudskim organizmom – zaključio je dr Krejling, dodajući da je ovo otkriće značajno za dalju primenu nanotehnologije u medicini, kao i za procenu rizika upotrebe nanodelova u komercijalnim proizvodima, ali i u nauci i tehnologiji.

Leave a Comment