Svet

Riba protiv Alchajmera


Masne kiseline iz riba i plodova mora poboljšavaju funkciju memorije za 15 odsto, pokazuju rezultati novih istraživanja.  Pomenuto istraživanje rađeno je šest meseci na 176 zdravih, odraslih osoba koji su dobijali dodatke DHA – omega 3 masne kiseline, koja se nalazi u lososu, skuši, sardini, pastrmki, dagnjama…

 

Toko posmatranog perioda memorija i kognitivne funkcije testiranih osoba su ocenjivane i upoređivane sa grupom koja je primala placebo. Posle obavljenog tretmana memorija, radna memorija i brzina radne memorije testiranih osoba bila je znatno bolja nego pre testiranja.

Pomenuti rezultati potvrdili su očekivanja naučnih krugova da DHA može da bude presudna u sprečavanju Alchajmerove bolesti, jednog od najčešćih oblika demencije. Inače, pomenuta studija je prva koja pokazuje da DHA poboljšava neke delove funkcionisanja memorije kod mladih, zdravih i odrslih osoba. DHA je jedna od najviših visoko koncentrisanih masti u mozgu i poznato je da igra vitalnu ulogu u strukturi i funkcionisanju mozga.