Farmaceutska industrija Srbija

Na recept još 68 novih lekova

Na recept još 68 novih lekova

Predlog nove liste lekova usvojila Vlada Srbije, pa je pozitivna lista medikamenata proširena sa 68 lekova koji će se ubuduće izdavati o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Za razliku od junskog proširenja, kada je od 81 leka koji je tada ubačen na listu, 51 bio novi i do tada se nije izdavao o trošku osiguranja, lista je sada proširena paralelama, odnosno farmaceutskim formulama koje već postoje na listi i izdaju se na recept, samo je sada širi spisak dobavljača. To znači da su i neki od proizvođača lekova koji dosad nisu bili na listi korigovali naniže cene svojih preparata za hipertenziju, hormonske poremećaje, endokrinološka i neka maligna oboljenja, pa su i oni ušli na listu. Time je samo proširena paleta terapija za ova oboljenja, koja su i dosad lečena medikamentima o trošku osiguranja.

Tek u nekoj od narednih korekcija pozitivne liste medikamenata očekuje se ubacivanje potpuno novih lekova koji predstavljaju napredak i osavremenjivanje terapije.

– Struka se izjasnila da bi dva prioriteta kad je reč o povećavanju dostupnosti terapija o trošku osiguranja trebalo da budu psorijaza i multipla skleroza – kažu u Ministarstvu zdravlja.

Za ove bolesti u svetu postoje nove terapije kojima se postiže pomak u lečenju u odnosu na one dostupne u Srbiji.

Na pozitivnoj listi lekova trenutno je 2.439 preparata registrovanih na našem tržištu, i 733 leka na posebnom režimu izdavanja, na tzv. D listi. Na njoj su, zapravo, medikamenti koji kod nas nisu registrovani uglavnom zbog procene proizvođača da smo malo tržište, a neophodni su u terapiji pa se obezbeđuju po posebnom protokolu. Dopunjena sa još 68 lekova, nova lista primenjivaće se po objavljivanju odluke Vlade u “Službenom glasniku”.