Svet

Milioni metalnih čestica pronađenih u mozgu

Toksične nanočestice vazdušnog zagađenja otkrivene su u ljudskom mozgu u neverovatnim količinama. Detektovanje ovih čestica u tkivu mozgova 37 osoba je alarm za uzbunu, budući da nedavna istraživanja upućuju na povezanost između postojanja čestica magnetita i Alchajmerove bolesti, dok je utvrđeno da zagađenje vazduha drastično povećava rizik od te bolesti. Međutim, novi rad još je daleko od dokaza da vazdušno zagađenje izaziva Alchajmerovu bolest. 

-Sada bi trebalo da obavimo sasvim nova ispitivanja ovih potencijalno veoma važnih faktora okruženja i njihov uticaj na Alchajmerovu bolest- kaže profesor Barbara Maher sa Univerziteta u Lesteru, koja je predvodila studiju. 

Zagađenje vazduha, prema pojedinim podacima, ubija više ljudi od malarije i HIV/side zajedno, a odavno se povezuju sa bolestima pluća i srca. Međutim, istraživanje objavljeno u “Proceedings of the National Academy of Sciences” je otkrilo njegov novi uticaj na čovekov organizam. 

Studija je ispitala uzorke moždanog tkiva 37 osoba iz Velike Britanije i Meksika starosti između tri i 92 godine. Otkriveno je da se u njihovim mozgovima nalaze čestice magnetita – oksida gvožđa. 

-Govorimo o milionima čestica po gramu zamrznutog tkiva mozga. To je neverovatno. Magnetit je vrlo toksičan za moždano tkivo. Oksidativno ćelijsko oštećenje jedan je od glavnih pokazatelja Alchajmerove bolesti i baš zato je prisustvo magnetita važno za njeno dalje upoznavanje-kaže Maherova. 

Čestice magnetita formiraju se prirodno u mozgovima ljudi, ali je reč o malim česticama u obliku kristala, dok su one pronađene u studiji veće i sfernog oblika.

Druga velika studija objavljena 2015. pokazala je znatno povećanje rizika od Alchajmerove bolesti kod osoba izloženih zagađenju.

-Mi nismo demonstrirali uzročno-posledičnu vezu između ovih čestica i Alchajmerove bolesti, ali čim vidite ovako veliku koncentraciju magnetita u mozgu obolelom od Alchajmera, znate da ima neki uticaj na njega- kaže Maherova.

Leave a Comment