Srbija Zdravstvene ustanove

Mid Europa Partners završila kupovinu većinskog udela u MediGroup

Mid Europa Partners završila kupovinu većinskog udela u MediGroup

Mid Europa Partners, vodeći investicioni fond centralne i istočne Evrope, objavio je danas da je završio kupovinu većinskog udela zdravstvene ustanove MediGroup. Prodavac, Blue Sea Capital, zadržao je 45% vlasničkog udela kompanije.

MediGroup predstavlja najveći privatni zdravstveni sistem u Srbiji sa 13 lokacija u najvećim gradovima, koji pruža usluge bolničkim i ambulantnim pacijentima, laboratorijske usluge, kao i usluge u oblasti vantelesne oplodnje, oftalmologije i dermatovenerologije. Mid Europa Partners  i Blue Sea Capital pružiće podršku MediGroup-u tokom naredne faze organskog i akvizitivnog rasta, i tako dodatno konsolidovati rastuće tržište privatnih zdravstvenih usluga u Srbiji i učvrstiti vodeću poziciju ove kompanije na tržištu.

Mid Europa Partners je vodeći nezavisni investicioni fond, fokusiran na rastuća tržišta centralne i istočne Evrope. „Mid Europa Partners“ posluje u Londonu, Budimpešti, Varšavi i Istanbulu, i do sada su prikupili i upravljali sredstvima u iznosu od približno 4,6 milijardi evra.

„Mid Europa“ ima pristup koji prevazilazi granice regiona baveći se akvizicijom vodećih kompanija na tržištu, prvenstveno u okviru rastućih industrija koje su fokusirane na domaće tržište. Od svog nastanka 1999. godine, ova kompanija je ostvarila 37 investicija u 18 zemalja u regionu.