Kalendar Svet

Međunarodni kongres doktora stomatologije 12. i 13. oktobra u Foči

Međunarodni kongres doktora stomatologije

Međunarodni kongres doktora stomatologije održaće se 12. i 13. oktobra 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Foči.

 

Cilj kongresa je da se napravi prezentacija rezultata najnovijih istraživanja, prikažu najnovija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih postupaka u stomatologiji, naveli su organizatori. Program kongresa obuhvata bogata i raznovrsna predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Organizatori su Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Komora doktora stomatologije Republike Srpske.

Neke od tema kongresa će biti mašinska instrumentacija kanala – da li je jedan instrument dovoljan; uloga kompjutera u implantologiji; kako prepoznati i tretirati oralne prekancerozne lezije; zbrinjavanje povreda zuba u dječijem uzrastu.