Konferencije

Međunarodna konferencija: Politika cena i refundacije u Evropi

Međunarodna konferencija: Politika cena i refundacije u EvropiTekst. mr sci. farm. Tanja Novaković

Treća međunarodna konferencija Sekcije za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), održana je 24. maja 2013. godine u Beogradu, a bila je posvećena politici cena i refundacije u Evropi i vezom sa procenom zdravstvenih tehnologija.

U poslednje dve do tri godine sprovedeno je nekoliko reformi sistema refundacije lekova u zemljama centralno-istočne Evrope (Slovenija, Mađarska, Poljska, Slovačka). Neke zemlje su uvele promene zbog pristupa Evropskoj uniji i zbog EU direktive (EU Transparency Directive). U nekim zemljama, kao što je Srbija, promene su se desile zbog međunarodnih projekata, saradnje između zemalja i praćenja trendova u drugim zemljama. U poređenju sa Zapadnom Evropom, zemlje Centralne i Istočne Evrope (Central Eastern Europe – CEE) imaju manji bruto nacionalni dohodak i kontrolisanje visokih troškova za zdravstvo stvara veću potrebu za uređenjem tržišta. Pristup novim zdravstvenim tehnologijama u CEE zemljama je unapređen u poslednjih nekoliko godina i uporediv je sa zemljama Zapadne Evrope.

Održivi sistemi refundacije i formiranja cena struktuirani su na takav način da se ne fokusiraju samo na kontrolu troškova, nego se sve više baziraju na pristupu “vrednosti za novac”.

Uloga procene zdravstvenih tehnologija (Health Technology Assessment – HTA) u procesu refundacije i fromiranja cena postaje ključna, budući da HTA po definiciji uzima u obzir sve kriterijume u razmatranje prilikom donošenja odluka i takođe razmatra najbolje prakse primene određenih tehnologija. 

Zato je Treća međunarodna konferencija Sekcije za farmakoekonomiju Saveza SFUS bila posvećena politici cena i refundacije u Evropi.

Ovaj skup otvorila je mr sci. farm. Tanja Novaković, predsednica Sekcije za farmakoekonomiju SFUS, a skup je pozdravila mr farm. Nada Pecalj, ispred Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje Srbije. Konferencija je prvi put organizovana u saradnji sa Udruženjem CEESTACH, vodećim udruženjem za medicinu zasnovanu na dokazima i procenu zdravstvenih tehnologija za Centralnu i Istočnu Evropu.