Srbija

Marketing u farmanciji: Da li smo spremni za integrativne terapije?

Osma konferencija Marketing u farmaciji održana je 14. marta u hotelu Sloboda u Šapcu, a glavna tema ovog stručnog skupa nosila je naziv Komplementarne i integrativne terapije – da li smo spremni?

Učesnici konferencije imali su priliku da čuju brojna predavanja, na kojima je, između ostalog, bil reči i o izazovima i perspektivama Farmaceustke komore Srbije, o poziciji farmaceutske delatnosti u Bosni i Hercegovini kroz prizmu zakonske regulative, o marketingu u apoteci i indoor brendiranju, kao i o upotrebi probiotskh monokultura u savremenoj medicini i kompleksnim homeopatskim lekovima u apotekama.    

S obzirom na postojanje potrebe za proširenjem uobičajene apotekarske prakse na nove oblasti, odlučeno je da se noseća tema ovogodišnje konferencije odnosi na oblast homeopatije. U skladu s tim, organizovan je i test pod nazivom Od Hahnemann’s Organon Of Medicine do homeopatije XXI veka. Test su organizovali prof. dr Vesna Madžarević, mr ph. spec. Svetlana Stojkov, prim. dr Vesna Đurić i prof. dr Dušan Đurić. 

Organizator i domaćin ovogodišnje konferencije Marketing u farmaciji bila je kompanija Lin iz Šapca, a konferenciju su podržale Farmaceutska komora Srbije i Skupština opštine Šabac.