Srbija

Lončar: Potrebno je unaprediti palijativnu negu u Srbiji

U narednih mesec dana u zdravstvenim ustanovama širom Srbije, u kojima je utvrđeno da postoje neiskorišćeni kapaciteti, biće formirane nove jedinice i odeljenja za palijativnu negu, istakao je ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar, na sastanku koji je 11. marta održan sa predstavnicima zdravstvenih ustanova iz Srbije na temu Palijativno zbrinjavanje – trenutno stanje i mogućnosti.

– U početku će deo kapaciteta biti preusmeren za hospitalizaciju pacijenata u terminalnoj fazi, koji će dobijati adekvatnu terapiju, kako bi im u što većoj meri bio omogućen kvalitetniji život – istakao je Lončar, kako se navodi u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Sa tim ciljem neophodno je, kako je dodao ministar, izvršiti izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti kako bi palijativna nega mogla da se organizuje i u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Na sastanku je, između ostalog, istaknuto i da Ministarstvo zdravlja unapređuje palijativno zbrinjavanje prvenstveno kroz organizaciono i kadrovsko jačanje službi kućnog lečenja i palijativne nege u domovima zdravlja, sa ciljem boljeg zbrinjavanja korisnika, ali i pružanja pomoći članovima njihovih porodica. Istovremeno, kako je najavljeno, prenamenom nedovoljno iskorišćenih kapaciteta u bolnicama biće obezbeđena dodatna 191 postelja za palijativno zbrinjavanje, od čega će 60 postelja biti u Beogradu, a 131 postelja u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Krajnji cilj je da jedinice za palijativnu negu budu osnovane i ravnomerno raspoređene na teritoriji cele Srbije, prema potrebama pacijenata.